Θέσεις ομοφωνίας (Position Papers)

Επιστημονικά δεδομένα, κλινική εμπειρία, γνώμες και στατιστικά στοιχεία συνθέτουν την επιχειρηματολογία που προάγει τη γνώση

Οι αντικρουόμενες προσεγγίσεις και τα ιατρικά διλλήματα στη διαχείριση του καρκίνου του Πνεύμονα, για την ΕΛΕΚΑΠ αποτελούν πεδίο δημιουργικής συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη και αποτύπωση θέσεων που θα βοηθήσουν την επιστημονική κοινότητα, 

τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς αλλά και την πολιτεία στο σύνολό της να προτείνουν λύσεις και να υιοθετήσουν πρακτικές που θα συμβάλλουν στην ορθή πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του Πνεύμονα.