Ενεργές Κλινικές Μελέτες

Κάθε κλινική μελέτη ένα μοναδικό εργαλείο για την πρόοδο και την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων ενάντια στον καρκίνο του Πνεύμονα

Η αναγνώριση της αδιαμφισβήτητης αξίας των κλινικών μελετών στην πρόοδο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του Πνεύμονα θα πρέπει να υιοθετηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Στην ΕΛΕΚΑΠ στοχεύουμε με κάθε τρόπο στην ανάδειξη των πολλαπλών οφελών των κλινικών μελετών στην υγεία, την κοινωνία, την οικονομία και στην κατάρριψη όλων των μύθων που ενδεχομένως κάνουν επιφυλακτικούς τους ασθενείς στην πιθανότητα συμμετοχής τους σε αυτές.

Δείτε τις ενεργές κλινικές μελέτες