Έρευνα και Εκπαίδευση

Έρευνα

Στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα έχουμε γίνει μάρτυρες μιας εκθετικής αύξησης των νέων στρατηγικών θεραπείας τα τελευταία χρόνια. Ενώ τα αποτελέσματα των ασθενών έχουν βελτιωθεί, η διαχείριση της νόσου η οποία αποτελεί παγκόσμια επιδημία έχει γίνει σημαντικά πιο πολύπλοκη. Σε έναν τόσο ταχέως μεταβαλλόμενο τομέα, η διεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και η έρευνα είναι το κλειδί για τη βέλτιστη και επιτυχή φροντίδα των ασθενών.

Εκπαίδευση

Η Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Πνεύμονα έχει ψηλά στην ατζέντα της τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κορυφαίων επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για την ιατρική κοινότητα, τους επαγγελματίες υγείας, τους εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας, τους ασθενείς και τους φροντιστές τους και υποστηρίζει την υιοθέτηση νέων μέσων επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών. 

Συνέδρια & Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά Προγράμματα