Καρκίνος του Πνεύμονα: Μια χρόνια νόσος

Καρκίνος του Πνεύμονα: Μια χρόνια νόσος

Κωνσταντίνος Συρίγος: “Με περισσότερους από 230.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-27), ο Καρκίνος του Πνεύμονα
(ΚΠ) είναι από τα συχνότερα (11,6% του συνόλου) και πιο θανατηφόρα (18,4% των θανάτων από καρκίνο) νεοπλάσματα παγκοσμίως.”
Δείτε το άρθρο εδώ:
The Doctor

Δείτε το πρόγραμμα 2022 εδώ