Ένα μεγάλο "ΝΑΙ" στη συνεχή έρευνα, επικύρωση και ενσωμάτωση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση του Καρκίνου του Πνεύμονα.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή του ρόλου της ΤΝ και των συναφών τεχνολογιών στις θεραπευτικές επιλογές αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα καθώς και η αποτύπωση των προκλήσεων που καλείται η επιστημονική κοινότητα να αντιμετωπίσει στο θέμα αυτό.
 
Mάθετε περισσότερα για την έννοια της ενσωμάτωσης της #ai στη διαχείριση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα στον παρακάτω σύνδεσμο: